YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 7 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã:

- Đổi niên hiệu, tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương;

- Xây dựng quân đội mạnh;

- Thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông";

- Lãnh đạo quân dân ta đánh bại quân Tống xâm lược.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 29 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF