ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1.2 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.2 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Quốc hiệu nước ta thời Đinh là

A. Vạn Xuân.                    

B. Đại Việt,

C. Đại Cồ Việt.                  

D. Đại Nam.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

 
 

Quốc hiệu nước ta thời Đinh là Đại Cồ Việt.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 27 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1