ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập Thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Bài tập Thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 7 Bài 9

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy triều đình trung ương thời Tiền Lê.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 7 Bài 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1