YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 28 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 5 trang 28 SBT Lịch Sử 7

Hãy tóm tắt về tình hình kinh tế, văn hoá nước ta thời Đinh - Tiền Lê

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

- Nông nghiệp: Nông dân được làng xã chia ruộng đất công để cày cấy, họ phải đi lính, nộp thuế, lao dịch.

+ Nhà nước chú ý đến thủy lợi, khai hoang, trồng dâu, nuôi tằm.

+  Để khuyến nông nghiệp, nhà vua làm lễ cày ruộng.

+  Năm 987 - 989 được mùa.

⇒ Nông nghiệp phát triển

- Thủ công nghiệp, thương nghiệp: Nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm phát triển.

+ Tại kinh đô Hoa Lư, lập 1 số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ khéo, đúc vũ khí, đúc tiền, may áo mũ cho vua. Kinh đô được xây dựng thêm, các chùa phát triển

+ Đào sông, đắp đường, thống nhất tiền tệ (dùng tiền đồng chung).

+ Trung tâm buôn bán, chợ làng phát triển.

+ Buôn bán trong nước và với người nước ngoài phát triển, nhất là biên giới Việt Trung.

- Văn hoá:

* Xã hội có 3 tầng lớp:

+ Tầng lớp thống trị gồm vua, quan, nhà sư.

+ Tầng lớp bị trị gồm nông dân, thợ thủ công, người buôn bán và một ít địa chủ.

+ Tầng lớp nô tỳ.

⇒ Sự phân biệt trong xã hội chưa sâu sắc mặc dù đã chia thành tầng lớp thống trị và bị trị

* Làng xã vẫn là nơi sinh hoạt chính và là đơn vị hành chính chủ yếu.

* Cuộc sống đơn giản bình dị.

* Giáo dục chưa phát triển, đạo Phật được truyền bá rộng, các nhà sư giỏi chữ Hán nên được coi trọng

* Văn hóa dân gian như ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đấu vật, hát chèo.

* Nhiều chùa như chùa Nhất Trụ, chùa Tháp.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 28 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF