ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.4 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 1.4 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là

A. Thiên Đức.              

B. Thái Bình.

C. Thiên Phúc.             

D. Hưng Thống.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là Thái Bình.

Chọn: B

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.4 trang 27 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1