ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 8 trang 29 SBT Lịch Sử 7

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và so sánh với thời Đinh ?

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

 
 

Bộ máy Nhà nước thời Tiền Lê được tổ chức đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, có quy củ hơn thời Đinh.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 29 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1