ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Bài tập 2 trang 27 SBT Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Đinh Tiên Hoàng làm vua đến năm 979 thì bị sát hại.

2. ☐ Người lên làm vua thay thế Đinh Tiên Hoàng là Đinh Liễn.

3. ☐ Sau khi lên làm vua, Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc.

4. ☐ Lê Hoàn chia cả nước làm 24 lộ

5. ☐ Quân đội thời Tiền Lê gồm có 10 đạo.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Đúng : 1, 3, 5.

Sai: 2, 4.

-- Mod Lịch Sử 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 27 SBT Lịch Sử 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF