ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Tính khối lượng mỗi chất trong A

Khi nhiệt phân 20g CACO3 với hiệu suất 7,5% thì được chất rắn A và khí B

a,tính thể tích khí B thu được ở đktc nếu cho B vào cốc chứa 200g dung dịch KOH 5,6% thì được dung dịch C hỏi trong C có những muối nào khối lượng là bao nhiêu

b,tính khối lượng mỗi chất trong A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Sửa đề tí : Chỗ H phải bằng 75% mới đúng , nếu là 7,5% thì sẽ suy ra tỉ lệ T rất lớn

  bài làm :

  Vì H = 7,5% nên => mCaCO3 = \(\dfrac{7,5.20}{100}=1,5\left(g\right)=>nCaCO3=\dfrac{1,5}{100}=0,015\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(CaCO3-^{t0}->CaO+CO2\)

  0,15mol.............0,15mol.......0,15mol

  a) Ta có : Khí B thu được là CO2

  => VCO2(đktc) = \(0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

  Ta xét tỉ lệ :

  \(T=\dfrac{nKOH}{nCO2}=\dfrac{\left(\dfrac{200.5,6}{100.56}\right)}{0,15}=\dfrac{4}{3}< 2\)

  Ta có : 1 < T < 2 => Sẩn phẩm thu được bao gồm 2 muối hay DD C thu được bao gồm 2 muối là muối trung hòa và muối axit

  Gọi x,y lần lượt là số mol của CO2 tham gia vào 2 PTHH tạo 2 muối

  Ta có PTHH :

  \(CO2+2KOH->K2CO3+2H2O\)

  x mol.....2xmol................xmol

  CO2 + KOH \(->KHCO3\)

  ymol.....ymol.........ymol

  Ta có hệ PT : \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,15\left(mol\right)\\2x+y=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\) => \(\left\{{}\begin{matrix}nK2CO3=0,05\left(mol\right)\\nKHCO3=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}mK2CO3=0,05.138=6,9\left(g\right)\\mKHCO3=0,1.10\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

    bởi Huyền Nguyễn 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1