ADMICRO
VIDEO

VIết phương trình AgO, AgNO3,Fe + HCl

cho các chất sau BaCl2 ,Mg(HCO3)2, AgO, AgNO3,Fe,MgO, Cu,Cu(OH)2,Mg,K2S,NaHCO3,CaSO3,Na2O,Fe3O4,Ca(HSO3)2,CaCl2,Al(OH)3,Zn,Ag,Na2SO4,CuO,Ba(OH)2,FE(NO3)2,MgCO3,NO2,SO2,nếu tác dụng với
A-dd HCl
B-dd H2SO4 loãng
viết PT

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • b.

  BaCl2 + H2SO4 \(\rightarrow\) BaSO4 + 2HCl

  Mg(HCO3)2 + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + CO2 + 2H2O

  Ag2O + H2SO4 \(\rightarrow\) Ag2SO4 + H2O

  2AgNO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) Ag2SO4 + 2HNO3

  Fe + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + H2

  MgO + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2O

  Cu(OH)2 + H2SO4 \(\rightarrow\) CuSO4 + 2H2O

  Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

  K2S + H2SO4 \(\rightarrow\) K2SO4 + H2S

  2NaHCO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + 2CO2 + H2O

  CaSO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + SO2 + H2O

  Na2O + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + H2O

  Fe3O4 + 4H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

  Ca(HSO3)2 + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + SO2 + 2H2O

  CaCl2 + H2SO4 \(\rightarrow\) CaSO4 + 2HCl

  2Al(OH)3 + 3H2SO4 \(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 6H2O

  Zn + H2SO4 \(\rightarrow\) ZnSO4 + H2

  CuO + H2SO4 \(\rightarrow\) CuSO4 + H2O

  Ba(OH)2 + H2SO4 \(\rightarrow\)BaSO4 + H2O

  Fe(NO3)2 + H2SO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + 2HNO3

  MgCO3 + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + CO2 + H2O

    bởi Huyền Trang Nguyễn Thị 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON