ADMICRO
VIDEO

Khối lượng dung dịch K2CO3 đã dùng là bao nhiêu?

1, Cho 200g dung dịch HCl 7,3% vào dung dịch K2CO3 20%. Sau khi kết thúc phản ứng thu được khi A và dung dịch B

a, Tính thể tích khí A ở đktc

b, Khối lượng dung dịch K2CO3 đã dùng

c, Nồng độ phần trăm của chất có trong dung dịch B

2, Hoà tan 5,4g Nhôm vào 365g dung dịch HCl 12%. Tính:

a, Khối lượng muối tạo thành và thể tích H2 thu được ở đktc

b, Nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng

c, Để trung hoà hết lượng axit đem dùng trên cần bao nhiêu lít dung dịch KOH 1,5M

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2) 2Al +6HCl------> 2AlCl3 +3H2

  a)nAl=0,2 mol

  nHCl=\(\dfrac{365\cdot12\%}{36,5}\)=1,2 mol

  Xét tỉ lệ \(\dfrac{n_{Al}}{2}\) < \(\dfrac{n_{HCl}}{6}\) => nAl hết nHCl dư, tính theo Al

  Theo pt nAlCl3=nAl=0,2 mol

  nH2=3/2nAl=0,3 mol

  =>mAlCl3=133.5*0,2=26,7(g)

  =>VH2=0,3*22,4=6,72 (l)

  b)Theopt nHCl=3nAl=0,6 mol

  mddA=mAl+mddHCl-mH2=5,4+365-0,3*2=369,8 (g)

  =>C% HCl=\(\dfrac{\left(1,2-0,6\right)\cdot36,5\cdot100}{369,8}\)=5,92%

  =>C%AlCl3=\(\dfrac{26,7\cdot100}{369,8}\)=7,22%

  c) HCl+ KOH ---------> KCl+ H2O

  Ta có nHCl dư=0,6 mol

  Theo pt nKOH=nHCl=0,6

  =>V=\(\dfrac{0,6}{1,5}\)=0,4 (l)

    bởi Phương Ngọc 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON