ADMICRO
VIDEO

Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

3,06g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại I và kim loại II được hòa tan bằng dung dịch a xít clohiđric thấy thoát ra 672ml khí CO2 đktc. Nếu đem cô cạn dung dịch thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Gọi CTHH của kim loại hóa trị I và II lần lượt là M2CO3 và RCO3:

  PTHH: M2CO3 +HCl -----> 2MCl + CO2+ H2O

  RCO3 + HCl -----> RCl2+ CO2+ H2O

  Theo PTHH, ta thấy: nHCl= 2nCO2 ; nCO2 = nH2O

  Ta có: nCO2= 0.672/22.4=0.03 mol

  mCO2= 0.03*44=1.32g

  =>nHCl= 0.03*2=0.06 mol

  mHCl=0.06*36.5=2.19g

  =>nH2O=0.03 mol

  mH2O=0.03*18=0.54g

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  mmuối cacbonat + mHCl = mmuối clorua + mCO2 + mH2O

  <=> 3.06 + 2.19 = mmuối clorua + 1.32 + 0.54

  =>mmuối clorua = 3.39g

    bởi Trầnn Uyênn 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON