Tính thể tích dd đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1 M

bởi hi hi 27/04/2019

1) Có một dd chứa đồng thời 2 muối MgCl2 và CaCl2. Chia 50g dd này thành 2 phần bằng nhau

Phần 1 cho phản ứng với lượng dư dd AgNO3 thu được 14,35g kết tủa

Phần 2 cho phản ứng với lượng dư dd NaOH. Lọc lqays kết tủa rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao thu được 3,2g hỗn hợp chất rắn. Xác định nồng độ % mỗi muối trong dd ban đầu

2) Cho 3,87 hỗn hoepj gồm Mg và Al tác dụng với 500ml đ HCl 1M

a) Chứng minh rằng: Sau phản ứng vs Mg và Al axit còn dư

b) Nếu phản ứng trên làm thoát ra 4,368 lít H2 (ĐKTC). Hãy tính số gam Mg và Al đã dùng ban đầu

c) Tính thể tích dd đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1 M cần dùng để trung hòa hết lượng axit còn dư

( Mình đang cần rất gấp mọi người cố gắng giúp mình nhanh nha....

Please........!!!!!)

Câu trả lời (1)

 • @Elly Phạm bạn tham khảo cách làm ngắn gọn của câu a nha

  Bài 2 : sửa đề chỗ 3,87 = 3,78 (g)

  Theo đề bài ta có : nHCl = 0,5.1 = 0,5 (mol)

  Ta giả sử :

  * Hỗn hợp chỉ có Mg => nHCl phản ứng hết với Mg là : \(\dfrac{3,87}{24}=0,1575\left(mol\right)\)

  * Hỗn hợp chỉ có Al => nHCl phản ứng hết với Al là : \(\dfrac{3,87}{27}\approx14\left(mol\right)\)

  => nHCl phả ứng hết với hỗn hợp phải thỏa mãn điều kiện :

  \(0,14mol< nHCl< 0,1575\left(mol\right)\)

  hay : \(0,1575mol>nHCl>0,14mol\)

  mà nHCl(ban dầu) = 0,5 mol > 0,1575 mol

  => nHCl sau p/ư còn dư

  b) Theo đề bài ta có : nH2 = \(\dfrac{4,368}{22,4}=0,195\left(mol\right)\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của Mg và Al

  Ta có PTHH :

  (1) Mg + 2HCl \(->MgCl2+H2\uparrow\)

  a mol.......2amol.......a mol........ amol

  (2) 2Al + 6HCl \(->2AlCl3+3H2\uparrow\)

  b mol.........................................3/2b mol

  => ta có HPT : \(\left\{{}\begin{matrix}24a+27b=3,78\\a+\dfrac{3}{2}b=0,195\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}a=0,045\\b=0,1\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}nMg=0,045\left(mol\right)\\nAl=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.=>\) \(\left\{{}\begin{matrix}mMg=0,045.24=1,08\left(g\right)\\mAl=3,78-1,08=2,7\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  c) Tính thể tích từng dung dịch chứ ko phải hh đúng ko bạn

  Ta có : nHCl = 2nH2 = 2.0,195 = 0,39 (mol)

  => nHCl(dư) = 0,5 - 0,39 = 0,11 (mol)

  Ta có PTHH :

  \(HCl+NaOH->NaCl+H2O\)

  0,11mol......0,11mol.......0,11mol

  => VNaOH = \(\dfrac{0,11}{2}=0,055\left(l\right)\)

  2HCl + Ba(OH)2 \(->\) BaCl2 + H2O

  0,11mol...0,055mol

  => VBa(OH)2 = \(\dfrac{0,055}{0,1}=0,55\left(l\right)\)

  P/S câu c ko chắc vì ko hiểu đề lắm :v

  bởi Trần Ngọc 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan