RANDOM
VIDEO

Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 9

Giải bài 2 tr 14 sách GK Hóa lớp 9

Có những chất sau: CuO, Mg, Al2O3, Fe(OH)3, Fe2O3. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra:

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí.

b) Dung dịch có màu xanh lam

c) Dung dịch có màu vàng nâu

d) Dung dịch không có màu.

Viết các phương trình hóa học.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy được trong không khí là khí H2.

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

b) Dung dịch có màu xanh lam là dung dịch CuCl2.

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

c) Dung dịch có màu vàng nâu là dung dịch FeCl3.

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

Hoặc Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

d) Dung dịch không màu là các dung dịch MgCl2, AlCl3.

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tran Chau

  Từ 1 tấn quặng pirit sắt chứ 80% FeS2 có thể điều chế được bao nhiêu tấn dd H2SO4 60% biết H=95%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Nguyễn

  cân bằng pt hóa học giúp em vs em cần gấp

  FeCl2 + H2SO4 + KMnO4→ Cl2 + Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Đặt hai cốc cùng khối lượng lên cân thì cân thăng bằng. Cho 10,6g NaHCO3 vào cốc trái. Cho 20g Al vào cốc phải. Hai cân không thăng bằng. Nếu dùng dd HCL 7,3% để cho vào 1 trong 2 cốc thì nên cho vào cốc nào để cân trở lại thăng bằng. Tính khối lượng dd HCl đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại M (hóa trị không đổi) vào b gam dd HCl thu được dd D. Thêm 240g dd NaHCO3 7% vào dd D thì tác dụng vừ đủ lượng HCl dư. Sau phản ứng thu được dd E có nồng độ phần trăm của NaCl và muối clorua của M tương ứng là 2,5% và 8,12%. Thêm tiếp lượng dd NaOH vào dd E. Lọc tách kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 16g chất rắn. Xác định kim loại M và C% dd HCl đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Cho Zn dư tác dụng với H2SO4 2,5M sau phản ứng thu được 2,24l khí ở đktc. a)tính khối lượng Zn phản ứng b)tính H2SO4 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 26g Zn tác dụng vừa đủ với 150g H2S04

  a) Tính thể tích H2 sinh ra ở dktc

  b) Tính CM của H2SO4 ban đầu

  c) Tính C% dung dịch muối

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Hoà tan hoàn toàn Fe(OH)3 bởi 240g dung dịch H2SO4 1M (D= 1,2g/ml) thì vừa đủ

  a, tính khối lượng bazơ đã dùng

  b,tính C% dung dịch thu được

  c,Tính Cm dung dịch thu được giả sử thể tích không đổi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  Hòa tan 5,6 l khí HCl (đktc) vào 0,1 l nước để tạo thành dung dịch HCl. Tính nồng độ mol và nồng độ % của dd HCl thu được (DH20=1g/ml)

  Giải giúp với mai mik một tiết rùikhocroikhocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Bài 15 trong cốc đựng A2CO3. Thêm từ từu H2SO4 10% vào cốc cho tới khi khí vừa thoát ra hết thu đc dd muối nồng độ 13,63%. XĐ tên kim loại A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Tính tỉ lệ V của 2 dd HNO3 0,2M và 1M để trộn thành dd HNO3 0,4M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  A là dd HCl có nồng độ 0,3M. B là dd HCl có nồng độ 0,6M. Nếu trộn A và B theo tỉ lệ thể tích \(\dfrac{V_A}{V_B}=\dfrac{2}{3}\) được dd C. Hãy tính nồng độ mol của dd C

  (Giúp mk bài này cái. Mk đang cần gấp. Cảm ơn nha)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Hòa tan m(g) hỗn hợp X gồm CaCO3 và BaCl2 bằng lượng vừa đủ dd H2SO4 9,8% (D=1,12g/ml) hì thấy thoát ra 1,12 lít khí(đktc), thu được 17,475(g) kết tủa không tan và dd Y.

  a) Xác định thể tích dd H2SO4 đã dùng

  b) Tính C% và CM của dd Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  CHO AXIT CLOHIDDRIC TÁC DỤNG VỚI 4,8G MAGIE

  A/TÍNH KHỐI LƯỢNG MUỐI?

  TÍNH THỂ TÍCH H2 ĐKTC?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  17. hòa tan 2,835g zno vào 140 g dung dịch h2so4 20%
  a) viết phương trình
  b) chất nào còn thừa thừa bao nhiêu gam
  c) các chất còn lại sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Tìm kim loại

  bởi Hy Vũ 15/04/2019

  mình có một bài không biết cách giải, mong mọi người giải đáp chi tiết cho mình hiểu với. vốn dĩ bài này ở sách nâng cao của cấp trung học cơ sở, nên mình chọn đại chủ đề, mong mọi người bỏ qua

  đề: cho 1,4 gam kim loại A vào dung dịch H2SO4 loãng, lấy dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,56 lít H2 (đktc). Tìm kim loại

  mong mọi người giải đáp, xin cảm ơn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Cho 300ml dung dịch HCl 1M tác dụng với 200ml dung dịch NaOH 0,5M

  a) Tính khối lượng muối tạo thành

  b) Muốn phản ứng trên xảy ra hoàn toàn thì phải thêm dung dịch HCl 1M hay dung dịch NaOH 0,5M và them với thể tích bao nhiêu

  c) Tính nồng độ dung dịch muối tạo thành trong trường hợp phản ứng xảy ra hoàn toàn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  mấy bạn giúp mình mấy câu nêu hiện tượng này với > thanks nhìu

  1. Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)
  2. Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội.
  3. Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc.
  4. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H­2­SO4.
  5. Cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd Na2CO3.
  6. Cho từ từ dd HCl vào ống nghiệm chưá dd NaOH có để sẵn 1 mẫu giấy quỳ tím.
  7. Cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
  8. Cho dd NaOH từ từ vào ống nghiệm chứa dd CuSO4. sau đó lọc lấy chất kết tủa rồi đun nhẹ.
  9. Cho từ từ dd AgNO3 vào ống nghiệm chứa dd NaCl.
  10. Cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl.
  11. Đốt nóng đỏ một đoạn dây sắt cho vào bình chứa khí oxi.
  12. Cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4.
  13. Cho Na(r) vào cốc nước có pha phenolphtalein.
  14. Rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn.
  15. Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  cho 9g hỗn hợp mg và al phản ứng với 300ml dung dịch hcl 3M sau phản ứng thu đc 2 muối và khí h2 a/ tính % khối lượng mỗi kim loại

  b/ thể tích h2

  c/ tính C% của mỗi muối trong dung dịch sau phản ứng biết khối lượng riêng của hcl 1,14g/mol

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Để hòa tan hoàn toàn 4(g) 1 oxit Fe cần 150ml dung dịch HCl 1M. Xác định công thức oxit trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Cho 200ml dung dịch Na2CO3 0,75M tác dụng vừa đủ với 150gam dung dịch axit HCl. Dẫn toàn bộ chất khí thu được sau phản ứng vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư người ta thu được một chất kết tủa.

  a. Viết phương trình hóa học.

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch axit HCl đã dùng.

  c. Tìm khối lượng chất kết tủa thu được.

  Bài này 4 điểm. Và mình bị mất 4 điểm hóa học.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Hay nêu và giải thích bằng PTHH các hiện tượng xảy ra trong từng thí nghiệm sau:

  a. Nhúng thanh Zn vào dung dịch H2SO4 96%đặc

  b. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HNO3 96% đặc, nguội

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  Tính chất hóa học của \(H_{2}SO_{4} \)đặc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 10,5g hỗn hợp hai kim loại Cu, Zn vào dd \(H_2SO_4\) loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khi (đktc)

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  ZnSO4 có tác dụng với axit HNO3 loãng không? Tại sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Cho các chất sau : MgO, K2O, NO, CuO, CO2

  Chất nào tác dụng với:

  a) dd HCl

  b) dd NaOH

  c)H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ban Mai

  Khi cho một lượng dung dịch axit (HCl) vào dung dịch bazo (NaOH). Làm thế nào biết khi nào lượng axit vừa đủ (hoặc dư một chút so với bazo)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Axit là gì?

  bởi hà trang 19/04/2019

  1. A-xít là gì ? gốc a-xít là gì ? hóa trị gốc a-xít được tính như thế nào? cho thí dụ minh họa nha mấy bé cưng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  H2SO4 39,2% là axit loãng hay đặc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  câu 1 : Hòa tan 21,1 g hỗn hợp A gồm Zn và ZnO bằng 200g dd HCl ( vừa đủ) thu được dung dịch B và 4,48 l khí H2

  a, Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A

  b, Tính C% khối lượng muối có trong dung dịch B

  Câu 2 : Hòa tan hoàn toàn 12,1 gam hỗn hợp bột CuO và ZnO vào 150ml dung dịch HCl 2M

  a, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  b, Tính khối lượng dung dịch H2SO4 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

  câu 3 : Cho 10g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với H2SO4 loạng dư . Lọc lấy phần chất rắn không tan cho phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc , nóng thu được 1,12 lít khí (đktc) . Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất rắn trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  a) Hòa tan hoàn toàn 14,2 g hỗn hợp gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R vào axit HCl 7,3 % vừa đủ , thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO2(đktc). Nồng độ mol trong dung dịch D bằng 6,028 %. Xác định kim loại R

  b) Hòa tan hết 3,2 gam oxit M2Om trọng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10% thu được dung dịch muối nồng độ 12,9%. Sau phản ứng đem cô cạn dung dịch và làm lạnh nó thu được 7,868 gam tinh thể muối với hiệu suất 70%. Xác định công thức của tinh thể muối đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  Bằng phương pháp hóa học trình bày từng chất trong mỗi cặp chất sau:

  a, dung dịch H2SO4 và dung dịch Hcl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Mô tả hiện tượng xảy ra giải thích và viết pthh a) Thêm 2 ml axit clohidric vào ống nghiệm có chứa vài viên kẽm

  b)Nhỏ 3 giọt dung dịch BaCl2 vào ống ngiệm chứa 1ml dd H2SO4

  c)Rót 1ml H2SO4 đặc vào ống nhiệm chứa lá đồng,rồi đun nóng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho các chất K2SO3,Al,CuO,AgNO3,FE203.Chất nào tác dụng với dung dịch HCL sinh ra:(viết pthh)

  a)Dung dịch mày xanh lam

  b)Chất khí cháy được trong không khí và nhẹ hơn không khí

  c)Kết tủa trắng

  d)Dung dịch màu vàng nàu

  e)Chất khí nặng hơn không khí,làm đục nước vôi trong

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Câu 1: Cho 10g hỗn hợp kim loại Mg và Cu vào 100g dd HCl thu 3,36l khí (đktc)

  a) Lập PTHH.Tính% kim loại các chất trong hỗn hợp?

  b)Tính nồng độ % của axit đã dùng

  c)Lọc kết tủa sau phản ứng cho vào H2SO4 đặc nóng.Tính V khí sinh ra (đktc)

  Câu 2: Đốt 2,4g Mg trong không khí

  a) Tính V oxi đã dùng (đktc)

  b)Cho sản phẩm đi qa 200g dd HCl 3,65%. Tính C% dd sau phản ứng?

  c) Cho dd sau phản ứng vào thể tích ml dd KOH 1M.Tính thể tích?

  Câu 3: Cho Magiê oxit vào 100g dd H2SO4 14,6%

  a) Lập PTHH và tính kim loại Magiê oxit đã dùng

  b)Tính nồng độ % sau phản ứng?

  c)Cho dd sau phản ứng vào 200ml dd KOH.Tính nồng độ mol KOH đã dùng?

  Câu 4: Nhận biết:

  a) dung dịch: NaOH, NaCl, H2SO4, Na2SO4

  b) kim loại: Al, Fe

  Giúp em với mai em thì rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Hoà tan 19,3g hỗn hợp A gồm Fe và Al theo tỉ lệ MOL 2:3 vào m gam dung dịch HCl 7,3% (vừa đủ) thu được dung dịch Z và V(l) khí(đktc). Tính các giá trị m,V và C% trong dung dịch Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  hòa tan hoàn toàn 12,1 g hỗn hợp bột CuO và ZnO vào 150ml dd HCl 2M

  a, tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

  b, tính khối lượng dd HCl 20% cần để hòa tan hỗn hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  bài 2. nêu hiện tượng quan sát được và viết PThH xảy ra ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có

  1. cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl dư

  2. cho mẫu nhôm vòa ống nghiệm chứa H2SO4 đặc nguội

  3. cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd H2SO4

  4. cho từ từ dd BaCl2 vào ống nghiệm chứa dd NaCO3

  5. cho đinh sắt vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  6. cho lá đồng vào ống nghiệm chứa dd HCl

  7. đốt nóng đỏ một đoạn dây thép (Fe) cho vào bình chứa khí oxi

  8. cho dây bạc vào ống nghiệm chứa dd CuSO4

  9. cho mẫu Na(r) vào cốc đựng nước cất có thêm vài giọt dd phenolphtalein

  10. rắc bột Al lên ngọn lửa đèn cồn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Có 1 lọ đựng dd loãng gồm 3 axit: HCl, HNO3, H2SO4. Chỉ dùng 2 ống nghiệm nhận biết sự có mặt từng axit trong dd. đầy đủ hóa chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Cho m gam kim loại Na vào 200ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 1M và HCl 2M, sau phản ứng kết thúc thu được dung dịch D và V lít khí H2 ( ở đktc). Dung dịch D hòa tan vừa đủ 7,8 gam Al(OH)3.
  1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Biết muối tạo thành là muối trung hòa.
  2. Tính giá trị m và V.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Dung dịch H2SO4 tác dụng với kim loại, oxit bazo với bazơ mà K2SO3 là muối thì sao tác dụng đc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Trộn 50 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M với 200ml dung dịch H2SO4. Để trung hòa lượng axit dư ta cần dùng 100ml dung dịch NaOH 0,1M. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 ban đầu. Gíup e với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1