YOMEDIA

Viết phương trình hóa học tính khối lượng hcl là muối tạo thành tính thể tích khí h2

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 06/04/2019

Cho 5.4 g nhôm tác dụng với dung dịch axit clohidrit (hcl) viết phương trình hóa học tính khối lượng hcl là muối tạo thành tính thể tích khí h2 (đktc)

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • 2Al + 6HCl => 2AlCl3 + 3H2

  n Al = \(\dfrac{5,4}{27}\) = 0,2 (mol)

  Theo phương trình , n HCl = 3.n Al = 3,0,2 = 0,6 (mol)

  M HCl = 1 + 35,5 = 36,5 (g/mol)

  => m HCl = 0,6.36,5 = 21,9 (g)

  Theo phương trình , n H2 = \(\dfrac{3}{2}\).n Al = \(\dfrac{3}{2}\).0,2 = 0,3 (mol)

  => V H2 = 0,3.22,4 = 6,72 (l)

  bởi Phạm Ngọc Khánh 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 2Al + 6HCl -> 2 AlCl+ 3H2

  nAl= 5,4/27 =0,2 mol

  -> mHCl = 0,2 x 3 x 36,5 =21,9 (g)

   mAlCl3 = 0,2  x 133,5 = 26,7 (g)

  VH2 = 0,2 x 1,5 x 22,4 =6,72 (l)  

   

  bởi Nguyễn Khá 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA