Tính C% dung dịch sau phản ứng

bởi Thụy Mây 29/04/2019

cho 300g dung dịch HCl7,3% tác dụng với 2,7gAl.

a) Tính m chất dư

b) tính VH2 (đktc)

c)tính C% dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=\dfrac{300.7,3}{36,5.100}=0,6mol\)

  \(n_{Al}=\dfrac{2,7}{27}=0,1mol\)

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  \(\dfrac{0,1}{2}< \dfrac{0,6}{6}\) suy ra: Al hết, HCl dư

  nHCl=3nAl=0,3mol

  nHCl dư=0,6-0,3=0,3mol

  mHCldư=0,3.36,5=10,95g

  \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}.n_{Al}=0,15mol\)

  \(V_{H_2}=0,15.22,4=3,36l\)

  bởi tranthini ni 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • bala bala

  Viết các PTHH điều chế các chất: HCl; H2SO4; HNO3

 • Quynh Nhu

  trung hòa dd ca(oh)2 37% bằng dd h2so4 vừa đủ thu được dd muối có nồng độ 35,5%. tính nồng độ % dd h2so4 đã dùng

 • Nguyễn Thị Trang

  Cho phản ứng sau

  8Al+30HNO3 ---> 8Al(NO3)3 + 3X + 9H2O

  CTHH của X là

 • Quynh Nhu

  Cho 15,5 gam Na2O vào nước được 0,5 lít dd NaOH

  a) Viết PT

  b) Tính CM NaOH

  c) Dùng dd H2SO4 20% có D = 1,14 g/mol để trung hòa dd NaOH trên. Tính thể tích dd H2SO4

 • Nguyễn Hạ Lan

  1. nêu hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra khi cho HCl lần lượt phản ứng với: CuO, Cu, Fe(OH)3, Na2CO3

 • Thuy Kim

  Hòa tan 7,2g FEO bằng 100g dung dịch HCL 10,95% tính khối lượng dung dịch muối tạo thành

 • Ngoc Nga

  1.Từ 1 tấn quặng pirit chứa 80% FeS2 có thể điều chế được bao nhiêu tấn H2SO4 có nồng độ 60%.Biết sự hao hụt trong sản xuất là 5%

  2.có 24,8g hh Cu và CuO tác dụng vừa đủ với 3,36 lít CO(đktc)

  a.Viết PTHH

  b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hh đầu

 • Lê Bảo An

  Câu 1: Axit H2SO4 loãng pứ với tất cả các chất nào dưới đây.
  a. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2
  b. NaOH, CuO, Ag, Zn.
  c. Mg(OH)2, HgO, K2SO4, NaCl
  d. Al, Al2O3, Fe(OH)3, BaCl2
  Câu 2: Cho các chất Na2O, CaO, H2O, CuCl2, FeCl3. điều chế các.
  a. Dd bazơ (bazơ tan)
  b. Các bazơ không tan.
  Câu 3. Viết ptpứ của
  a. Magiê oxit (MgO) và axit nitric (HNO3).
  b. Nhôm oxit (Al2O3) và axit sunfuric (H2SO4)
  c. Sắt (Fe) và axit clohidric (HCl)
  d. Kẽm (Zn) và axit sunfuric loãng.

  Câu 4: Cho biết hiện tượng xảy ra khi cho.
  a. Kẽm (Zn) vào dd đồng sunfat (CuSO4)
  b. Đồng (Cu) vào dd bạc nitrat (AgNO3)
  c. Kẽm (Zn) vào dd magiê clorua (MgCl2)
  d. Nhôm (Al) vào dd đồng sunfat (CuSO4)
  viết ptpứ xảy ra.

  Câu 5: Ngâm đinh sắt trong dd dồng II sunfat (CuSO4). Hiện tượng gì xảy ra.
  a. Không xuất hiện tượng.
  b. Xuất hiện đồng màu đỏ bám trên đinh, đinh Fe không bị tan.
  c. Xuất hiện đồng màu đỏ bám trên đinh, đinh Fe bị tan 1 phần, màu xanh của dd nhạt dần.
  d. Không có Cu bám trên đinh Fe, chỉ 1 phần đinh bị tan.
  Giải thích, viết phương trình.

  Câu 6: Cho 10.4 g hỗn hợp X gồm Mg và Fe tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4 1.5 M => dung dịch A
  a) Tính V của H2
  b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X
  c) Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A => kết tủa B . Nung B trong điều kiện ko có không khí thành chất rắn D . tính m của D

  Câu 7: trong 4 ống nghiệm có đựng riêng biệt dung dịch loãng trong suốt 4 chất .Biết rằng :
  - Trong các dung dịch này có một axit không bay hơi , ba dung dịch còn lại là muối magie , muối bari , muối natri
  - Có 3 gốc axit là -Cl, =SO4 và =CO3; mỗi gốc axit trên có trong thành phần ít nhất của một chất
  a, cho biết tên từng chất tan có chứa trong mỗi dung dịch trên
  b, chỉ dùng các ống nghiệm , không có dụng cụ và hóa chất khác , nhận biết các dung dịch trên

  Câu 8: Hòa tan 8g hỗn hợp Fe, Mg cần vừa đủ 200ml dung dịch aM. Sau phản ứng thu được 4,48l H2(đktc)
  a, Tính a?
  b, Tính nồng độ phần trăm các chất trong hỗn hợp ban đầu.
  Câu 9: Cho 10g hỗn hợp Fe, Cu vào dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,12l H2 đktc. Xác định mFe, mCu

 • Đặng Ngọc Trâm

  Khi cho a (g) dung dịch H2SO4 có nồng độ A% tác dụng với 1 lượng hỗn hợp 2 Kl Na và Mg (cùng dư) thì mH2=0.05a (g).Tính A%

 • Duy Quang

  Từ 1 tấn quặng pirit chứa 90% FeS2 có thể điều chế H2SO4 đậm đặc 98%(D= 1,84 g/ml) biết hiệu suất trong quá trình điều chế là 80%