Tính thể tích dung dịch HCL đã dùng

bởi Aser Aser 27/04/2019

Cho dung dịch HCL 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hôn hợp A gồm FE , FeO , FeCO3 . Thấy thoát ra một hồn hợp khí có tỉ khối đối với H2 và tạo ra 31,75 gam muối clorua.

a) Tính thể tích dung dịch HCL đã dùng

b) Tính % khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A.

Câu trả lời (1)

 • a, Mình cho một hỗn hợp khí có tỉ khối đối với H215 nha

  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

  x.........2x..........x.........x

  FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O (2)

  y............2y.............y........y

  FeCO3 + 2HCl FeCl2 + H2O + CO2 (3)

  z.................2z............z............z..........z

  => nFeCl2 = \(\dfrac{31,75}{127}\) = 0,25 ( mol )

  Từ (1)(2)(3) = nHCl = nFeCl2 = 2 . 0,25 = 0,5 ( mol )

  => VHCl = n : CM = 0,5 : 0,5 = 1 ( lít )

  b, nH2 = x ; nCO2 = z

  => M = ( 2x + 44z ) : ( x + z ) = 15 × 2

  => z = 2x

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=0,25\\2x-z=0\\56x+72y+116z=21,6\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,05\\y=0,1\\z=0,1\end{matrix}\right.\)

  => mFe = 56 . 0,05 = 2,8 ( gam )

  => %mFe = \(\dfrac{2,8}{21,6}\) . 100 \(\approx\) 12,96 %

  => mFeO = 72 . 0,1 = 7,2 ( gam )

  => %mFeO = \(\dfrac{7,2}{21,6}\) . 100 \(\approx\) 33,33 %

  => %mFeCO3 = 100 - 12,96 - 33,33 = 53,71 %

  bởi Nguyễn Duy Ái 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan