Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch B

bởi Trieu Tien 25/04/2019

Có 16ml dung dịch Hcl nồng độ x(mol/l)- dung dịch A, người ta thêm nuwowcsvaof dung dịch axit trên cho đến khi được 200ml thì thu được dung dịch mới có nồng độ 0.1M.

a) Tính x

b) Lấy 10ml dung dịch A cho tác dụng với 15ml dung dịch KOH 0.85M thì thu được dung dịch B,tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch B

Giải chi tiết hộ mk.Mơn........<3

Câu trả lời (1)

 • a. ta có 0,2(l) dd HCl thì có nồng độ 0,1 M

  => 0,016(l) dd HCl thì có nồng độ x M

  x= 0,016*0,1/0,2= 0,008 ( mol/lít)

  b. ta có CM HCl (10 ml)= 0,01*0,1/0,2= 0,005 (mol)

  => nHCl= 0,005*0,01= 0,00005(mol);

  nKOH= 0,015*0,85= 0,01275(mol);

  HCl + KOH ---> KCl + H2O;

  0,00005--0,00005-----0,00005-----0,00005 (mol)

  theo pt: KOH dư. sản phẩm tính theo HCl.

  mdd B= 0,01+ 0,015= 0,025 (g)

  CM KCl= 0,00005/0,025= 0,002 (M);

  CM KOH= ( 0,01275-0,00005)/0,025= 0,508(M).

  bởi Truong Hoang 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan