AMBIENT

Xác định nồng độ % dd khi trộn 2 dm3 dd HNO3 10% (D=1.054g/ml)

bởi Lê Nhật Minh 25/04/2019

xac định nồng độ % dd khi trộn 2 dm3 dd HNO3 10% (D=1.054g/ml) với 4dm3 dd HNO3 24% (D= 1.140g/ml) bằng phương pháp đường chéo

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • \(m_{ddHNO_3\left(10\%\right)}=2000\cdot1,054=2108\left(g\right)\\ m_{ddHNO_3\left(24\%\right)}=4000\cdot1,140=4560\left(g\right)\\ \)

    Ta có đường chéo 2108g dd HNO3 10% 4560 g dd HNO3 24% C% 24-C% C%-10

    \(\Rightarrow\dfrac{2180}{4560}=\dfrac{24-C\%}{C\%-10}\Rightarrow C\%\approx19,47\%\)

    bởi Trần Lee 25/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>