YOMEDIA

Bài tập 24.4 trang 32 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.4 trang 32 SBT Hóa học 8

Trong 3 bình giống hệt nhau và có chứa thể tích oxi như nhau. Đồng thời ta cho vào 3 bình: bình 1 một cục than đang cháy, bình 2 hai cục than đang cháy, bình 3 ba cục than đang cháy ( các cục than có kích thước như nhau).

Giải sách bài tập Hóa 8 | Giải bài tập Sách bài tập Hóa 8

Em hãy nhận xét về hiện tượng xảy ra trong phòng thí nghiệm?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.4

Trong ba hình trên thì cục than ở bình 1 cháy lâu hơn cục than ở bình 2 và cục than ở bình 2 cháy lâu hơn ở bình 3.

Vì lượng oxi trong 3 bình là như nhau.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.4 trang 32 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA