AMBIENT

Bài tập 24.11 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.11 trang 34 SBT Hóa học 8

Tính khối lượng của N/2 nguyên tử oxi, của N/4 phân tử oxi và so sánh hai kết quả này.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.11

Hai khối lượng này giống nhau.

Vì khối lượng của N nguyên tử O là 16g

Nên khối lượng của N/2 nguyên tử O là 8g

Vì khối lượng của N phân tử O là 32(g)

Nên khối lượng của N/4 phân tử O là 8(g)

Vậy khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng khối lượng của N/4 phân tử oxi

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.11 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>