AMBIENT

Tính số gam điphotpho pentaoxit

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 19/06/2019

Cho 5g photpho vào bình có dung tích 2,8 lít chứa không khí (ở đktc), đốt cháy hoàn toàn lượng photpho trên thu được m gam điphotpho pentaoxit. Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí, hiệu suất phản ứng đạt 80%. Tính m?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nP=5/31=0,16(mol);nO2=2,8×20/22,4×100=0,025(mol)

  Phương trình hóa học của phản ứng:

  4P+5O2→2P2O5

  Theo phương trình : 4 mol 5 mol 2 mol

  Theo đề bài: 0,16 mol 0,025 mol

  Ta có tỷ lệ: 0,16/4>0,025/5→ dư nên tính khối lượng P2O5 theo O2

  nP2O5=0,025×25=0,01(mol)

  Khối lượng P2O5 thực tế thu được : 142×0,01×80100=1,136(g)

  bởi Huỳnh Trúc 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>