AMBIENT

Bài tập 24.12 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.12 trang 34 SBT Hóa học 8

Đốt cháy 1 kg than trong khí oxi, biết trong than có 5% tạp chất không cháy.

a) Tính thể tích oxi(đktc) cần thiết để đốt cháy 1kg than trên.

b) Tính thể tích khí cacbonic (đktc) sinh ra trong phản ứng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.12

Lượng than nguyên chất:

\({m_C} = \frac{{1000.95}}{{100}} = 950(g)\)

\({n_C} = \frac{{950}}{{12}} = 79,17mol\)

Ta có phương trình hóa học: C + O2 → CO2

\({n_{{O_2}}} = \frac{{79,17.1}}{1} = 79,17mol\)

a) VO2 = nO2.22,4 = 79,17.22,4 = 1773,4(l)

b) nCO2 = nO2 = 79,17(mol) → VCO2 = VO2 = 1773,4(l)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.12 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>