YOMEDIA

Bài tập 24.17 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.17 trang 34 SBT Hóa học 8

Để đốt cháy 1 mol chất X cần 6,5 mol O2, thu được 4 mol khí cacbonic và 5 mol nước. Xác định công thức phân tử của X.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.17

Theo đề bài, ta có PTHH:

X + 6,5O2 → 4CO2 + 5H2O

Theo định luật bảo toàn khối lượng: thì ta có:

1mol chất X phải có 4 mol C (4 mol CO2), 10 mol H (5 mol H2O) và không chứa oxi ( vì 2 vế của PTHH sô mol nguyên tử oxi bằng nhau).

Vậy công thức hóa học của phân tử X là C4H10.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.17 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA