AMBIENT

Bài tập 24.2 trang 32 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.2 trang 32 SBT Hóa học 8

Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) 3 kim loại hóa trị I, II, III.

b) 3 phi kim, thí dụ như C, S, P,…

c) 3 hợp chất, thí dụ như:

• Khí ga (butan C4H10) sinh ra khí cacbonic và nước.

• Khí ammoniac (NH3) sinh ra khí nito và nước.

• Khí hidro sunfua (H2S) sinh ra khí sunfuaro và nước.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.2

Phương trình hóa học của phản ứng giữa O2 với:

a) 3 kim loại: 

4Na + Ot⟶ 2Na2O

2Mg + Ot⟶ 2MgO

4Al + 3Ot⟶ 2Al2O 3

b) 3 phi kim:    

C + Oto⟶ CO 2

S + Ot⟶ SO 2

4P + 5Ot⟶ 2P2O 5

c) 3 hợp chất:  

C4H10 + 13O2 t⟶ 8CO+ 10H2O

4NH3 + 3Ot⟶ 2N+ 6H2O

2H2S + 3Ot⟶ 2SO+ 2H2O

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.2 trang 32 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>