AMBIENT

Tính thể tích khí oxi thu được ở (đktc) khi nhiệt phân

bởi hi hi 19/06/2019

Tính thể tích khí oxi thu được ở (đktc) khi nhiệt phan 12.25g kaliclorat(KClO3) biết hiệu suất phản ứng là 70%

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PT: 2KClO3 --t°--> 2KCl +3O2

  nKClO3 = 12.25/122.5 =0.1 (mol)

  Theo phương trình trên ta có:
  nO2=3/2.nKClO3=3/2.0,1=0,15(mol)
  VO2=0,15.22,4=3,36(l)
  Vì H=70% nên
  VO2=3,36.70%=2,352(l)

  bởi Phạm Ngọc Hà My 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA