YOMEDIA

Bài tập 24.19 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.19 trang 34 SBT Hóa học 8

Đốt cháy một hỗn hợp gồm bột Fe và Mg, trong đó Mg có khối lượng 0,48g cần dùng 672ml O2 (ở đktc). Hãy tính khối lượng kim loại Fe.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.19

\({n_{Mg}} = \frac{{0,48}}{{24}} = 0,02mol\)

\({n_{{O_2}}} = \frac{{672}}{{22400}} = 0,03mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng :

2Mg      +  O→ 2MgO

2mol         1mol 

0,02mol     0,01mol

nO2 còn lại tác dụng với Fe: 0,03 - 0,01 = 0,02(mol)

3Fe     +   2O2      →      Fe3O4

3mol        2mol 

0,03mol ← 0,02mol

mFe = 0,03.56 =1,68(g)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.19 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyễn Tiểu Ly

    Giải thích tại sao: Khi nhốt một con dế mèn vào một lọ nhỏ rồi đậy nút kín, sau một thời gian con vật sẽ chết dù có đủ thức ăn?

    Theo dõi (0) 4 Trả lời
  • Bo Bo

    Đốt cháy 36 gam FeS2 với 13,44 lít khí O­2 (đktc). Sau phản ứng thu được 28 gam hỗn hợp rắn X và V lít hỗn hợp khí Y. Tính hiệu suất phản ứng và thành phần % thể tích các khí có trong Y (các khí được đo cùng đk). Biết rằng FeS2  +  O2    Fe2O3  +  SO2

    Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA