AMBIENT

Bài tập 24.10 trang 33 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.10 trang 33 SBT Hóa học 8

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) cần thiết để đốt cháy:

a) 1mol cacbon    

b) 1,5mol photpho

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.10

a) Phương trình phản ứng khi đốt cháy cacbon:

C + O2 → CO2

nO2 = (1.1) : 1 = 1 mol

VO2 = nO2.22,4 = 1.22,4 = 22,4(l)

→ Vkk = 5VO2 = 5.22,4 = 112(l)

b) Phương trình hóa học khi đốt cháy photpho:

4P + 5O2 → 2P2O5

nO2 = (1,5.5) : 4 = 1,875 mol

Thể tích của oxi cần: VO2 = nO2.22,4 = 1,875.22,4 = 42(l)

Thể tích của không khí cần dùng là: Vkk = 5VO2 = 5.42=210(l)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.10 trang 33 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>