AMBIENT

Bài tập 24.14 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.14 trang 34 SBT Hóa học 8

Hãy cho biết 1,5.1024 phân tử oxi:

a) Là bao nhiêu mol phân tử oxi?

b) Có khối lượng là bao nhiêu gam?

c) Có thể tích là bao nhiêu lít (đktc)?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.14

a) Số mol phân tử oxi:

\(\frac{{1,{{5.10}^{24}}}}{{{{6.10}^{23}}}} = 2,5(mol)\)

b) Khối lượng của 1,5.1024 phân tử oxi:

mO2 = nO2.MO2 = 2,5.32 = 80(g)

c) Thể tích là: VO2 = nO2.22,4 = 2,5.22,4 = 56(l)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.14 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA