AMBIENT

Bài tập 24.9 trang 33 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.9 trang 33 SBT Hóa học 8

a) Cần bao nhiêu gam oxi để đốt cháy hoàn toàn 5 mol cacbon? 5mol lưu huỳnh?

b) Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh đốt cháy 3,2g lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết hay còn dư?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.9

a) C + O→ CO 2

5 mol5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol cacbon là: 5.32 = 160(g).

S   +   O2   → SO2

5 mol5 mol

Khối lượng oxi để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh là: 5.32 = 160(g).

b) Số mol lưu huỳnh = 3,2 : 32 = 0,1 (mol)

Số mol oxi = 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

S       +     O2   →  SO2

1 mol        1mol

0,05mol ← 0,05mol

Theo phương trình trên ta nhận thấy lưu huỳnh còn dư:

0,1 - 0,05 = 0,05(mol)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.9 trang 33 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>