AMBIENT

Tính số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên

bởi Quế Anh 19/06/2019

Đốt cháy hoàn toàn 5,4g nhôm

a) tính thể tích oxi cần dùng

b) tính số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a.PTHH:4Al+3O2----->2Al2O3

  \(n_{Al}=\dfrac{m_{Al}}{M_{Al}}=\dfrac{5,4}{27}=27\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:\(n_{O_2}=\dfrac{3}{4}n_{Al}=\dfrac{3}{4}.0,2=0,15\left(mol\right)\)

  \(V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

  b.\(PTHH:2KMnO_4----->K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  Theo PTHH:\(n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=2.0,15=0,3\left(mol\right)\)

  \(m_{KMnO_4}=n_{KMnO_4}.M_{KMnO_4}=0,3.158=47,4\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Ambrose 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>