AMBIENT

Tìm công thức hợp chất biết rằng trong phân tử của nó chỉ chứa 1 nguyên tử kim loại

bởi Hoàng My 19/06/2019

đốt cháy hoàn toàn 1 lg muối cần dùng 6,73 dm3 O2(đktc).Sản phẩm thu được gồm 6.73dm3 Co2(đktc); 1.8g H2O; 7.3gHCl và 10.6g Na2O3. Tìm công thức hợp chất biết rằng trong phân tử của nó chỉ chứa 1 nguyên tử kim loại

Mọi người giúp mk nhé

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Đổi \(6,73dm^3=6,73l\)

  \(n_{O_2}=n_{CO_2}=\dfrac{6,73}{22,4}\approx0,3mol=n_{C\left(CO_2\right)}\)

  \(n_{Na_2CO_3}=\dfrac{10,6}{106}=0,1\left(mol\right)\Rightarrow n_{Na}=2n_{Na_2CO_3}\Rightarrow m_{Na\left(trongmuối\right)}=4,6g\)

  \(\Rightarrow n_C\)(trong muối) = \(n_{C\left(CO_2\right)}+n_{C\left(Na_2CO_3\right)}=n_{CO_2}+n_{Na_2CO_3}=0,3+0,1=0,4mol\)

  \(\Rightarrow m_C\)(trong muối) = 0,4. 12 = 4,8g

  \(n_{H_2O}=\dfrac{1,8}{18}=0,1\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{7,3}{36,5}=0,2mol=n_{Cl}\Rightarrow m_{Cl}=0,2.35,5=7,1g\)

  \(\Rightarrow n_H=n_{H\left(H_2O\right)}+n_{H\left(HCl\right)}=2n_{H_2O}+n_{HCl}=0,2+0,2=0,4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_H\)(trong muối) = 0,4g

  \(m_{muối}=1,8+7,3+10,6+0,3.\left(44-32\right)=23,3g\)

  \(m_{Na}+m_H+m_C+m_{Cl}=4,6+0,4+4,8+7,1=16,9g< 23,3\)

  => muối đó do nguyên tố Na,H, C, Cl,O tạo nên

  \(m_O\)(trong muối) = \(23,3-16,9=6,4g\Rightarrow n_O=\dfrac{6,4}{16}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi CTTQ của muối là \(Na_xH_yC_zCl_aO_b\) (x,y,z,a,b \(\in\)N*)

  Ta có: \(n_{Na}:n_H:n_C:n_{Cl}:n_O=0,2:0,4:0,4:0,2:0,4=1:2:2:1:2\)

  \(\Rightarrow CTHH\) của muối là \(NaH_2C_2ClO_2\).

  bởi Trần Hoàng Đương 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>