AMBIENT

Hãy xác định cthh phân tử x

bởi Mai Trang 19/06/2019

Để đốt cháy 1 phân tử x cần 6,5 phân tử oxi thu được 4 phân tử Cacbon4oxi và 5 phân tử nước. Hãy xác định cthh phân tử x

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Xét 1 mol X

  =>\(n_{O_2}\)=6,5.1=6,5(mol)=>\(m_{O_2}\)=6,5.32=208g

  =>\(n_{CO_2}\)=4.1=4(mol)=>\(m_{CO_2}\)=4.44=176(g)

  =>\(n_{H_2O}\)=5.1=5(mol)=>\(m_{H_2O}\)=18.5=90(g)

  Ta có PTHH:

  X+O2->CO2+H2O

  Vì sản phẩm có nguyên tố C;H;O nên X có nguyên tố C;H và có thể có O

  Theo ĐLBTKL:

  mX+\(m_{O_2}\)=\(m_{CO_2}\)+\(m_{H_2O}\)

  =>mX=176+90-208=58(g)

  mặt khác:nC(X)=\(n_{CO_2}\)=4(mol)

  =>mC(X)=4.12=48g

  nH(X)=2\(m_{H_2O}\)=2.5=10(mol)

  =>mH(X)=10.1=10(g)

  =>mC(X)+mH(X)=48+10=58=mX

  =>X không có O

  Gọi CTTQ X là:CxHy

  x:y=\(\dfrac{48}{12}\):\(\dfrac{10}{1}\)=2:5

  mà vì thu được 5 phân tử CO2;5 phân tử H2O nên:X có 4 phân tử C;10 phân tử H

  Vậy CTHH X là:C4H10

  bởi Nguyễn tùng chi 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>