AMBIENT

Bài tập 24.18 trang 34 SBT Hóa học 8

Bài tập 24.18 trang 34 SBT Hóa học 8

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g photpho trong bình chứa 8,96 lit khi oxi (ở đktc), sản phẩm thu được là chất rắn, màu trắng. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng chất rắn thu được là bao nhiêu?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.18

\({n_P} = \frac{{6,2}}{{31}} = 0,2mol\)

\({n_{{O_2}}} = \frac{{8,96}}{{22,4}} = 0,4mol\)

Phương trình hóa học của phản ứng : 

4P + 5O→ 2P2O 5

So sánh tỉ lệ: \(\frac{{0,2}}{{0,4}} < \frac{4}{5}\) lượng oxi dư, vậy phải tính khối lượng P2O5 theo photpho

\({n_{{P_2}{O_5}}} = \frac{{0,2.2}}{4} = 0,1mol\)

Khối lượng P2O5 thực tế thu được : 0,1.142.80% = 11,36(g)

 

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.18 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>