RANDOM
*/ ?>

Cần bao nhiêu gam hidro và bao nhiêu gam oxi để điều chế ra 54 gam nước?

bởi Dương Minh Tuấn 19/06/2019

Ai đó giúp mk với T-T mk ngu hoá lắm, mà mai 5/3 là mk KT rồi, ai đó giúp mk với T-T !!!

Bài 1:cần bao nhiêu gam hidro và bao nhiêu gam oxi để điều chế ra 54 gam nước.

Bài 2: Cho 16,8 lít hidro (ĐKTC) tác dụng với 16 gam Fe2O3. Tìm khối lượng Fe tạo thành và khối lượng chất còn dư.

Bài 3: cho 32gam 1 oxit kim loại hoá trị 2, tác dụng vừa đủ với 8,96 lít hidro (ĐKTC). Tìm kim loại đó.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 2: Cho 16,8 lít hidro (ĐKTC) tác dụng với 16 gam Fe2O3. Tìm khối lượng Fe tạo thành và khối lượng chất còn dư.

  Lg:nH2=16,8/22,4=0,75mol

  nFe2O3=16/160=0,1mol

  _________3H2+Fe2O3->2Fe+3H2O

  TheoPt:3mol____1mol___2mol

  Theo bài:0,75mol_0,1mol

  PỨ:____0,3mol__0,1mol_0,2mol

  Còn:___0,45mol__0_____0,2mol

  ->Fe2O3 hết H2 dư tính theo Fe2O3

  mFe=56.0,2=11,2g

  mH2=0,45.2=0,9g

  bởi Nguyễn Công Khoa 19/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

*/?>
AMBIENT
?>