YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 174 SGK Hóa học 12

Giải bài 5 tr 174 sách GK Hóa lớp 12

Có dung dịch chứa các anion: CO32- và SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học?

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 5

Lấy mỗi dung dịch một ít cho vào 2 ống nghiệm:

  • Nhỏ dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng vào, ống nào thấy sủi bọt là dung dịch có chứa ion CO32-.

\(2{H^ + } + C{O_3}^{2 - } \to C{O_2} + {H_2}O\)

  • Cho vào ống 2 vài giọt dung dịch BaCl2 thấy có kết tủa màu trắng. Nhỏ thêm vào đó vài giọt dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng, lắc nhẹ ống nghiệm thấy có kết tủa không tan chứng tỏ có BaSO4

\(B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 - } \to BaS{O_4}\) 

Mục đích của việc cho thêm dung dịch HCl hay dung dịch H2SO4 loãng là để kiểm chứng kết tủa không tan trong axit dư là BaSO4

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 174 SGK Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON