AMBIENT

Bài tập 40.4 trang 95 SBT Hóa học 12

Bài tập 40.4 trang 95 SBT Hóa học 12

Cho dung dịch chứa các cation sau: Na+; Ca2+; Mg2+; Ba2+; H+. Muốn loại được nhiều cation ra khỏi dung dịch, có thể dùng chất nào sau đây

A. Dung dịch K2CO3    

B. Dung dịch Na2CO3

C. Dung dịch NaOH    

D. Dung dịch Na2SO4

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.4

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.4 trang 95 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>