AMBIENT

Hỏi đáp về Nhận biết một số ion trong dung dịch - Hoá học 12

Nếu các em có những khó khăn nào về Hoá học 12 Bài 40 Nhận biết các ion trong dung dịch, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Hóa HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

RANDOM

Danh sách hỏi đáp (8 câu):

 • Nguyễn Ngọc Hà

  Các chất mà phân tử không phân cực là: 

  A.HBr , CO2 , CH4

  B.Cl2 , CO2 , C2H2

  C.NH3 , Br2 , C2H4

  D.HCl , C2H2 , Br2

  ( giải thích rõ giùm mình )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các lọ dung dịch sau

  a/NaHCO3 ,Na2CO3

  b/Ba(NO3)2 ,NaCl ,AlCl3 (chỉ dùng một thuốc thử)

  chỉ câu b dùng một thuốc thử nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Mai Vàng

  cho em hỏi những câu nhận biết này nên dùng gì mới đúng

  51 Để nhận biết ion Ba2+ ta dùng dd : A. NaCl B. KI C. H2C2O4 D. Na2S
  52. Để nhận biết ion Cu2+ ta dùng dd : A. dd BaSO4 B. bằng màu dd

  C. KNO3 D. KCl
  53. Để nhận biết ion Cl- ta dùng dd A. AgI B. AgNO3 C. KBr D. AgF
  54. Để nhận biết ion K2SO4 ta dùng dd: A. Ca2+ B. Ba2+ C. Ag+ D. A, B, C đúng
  55. Để nhận biết dd KMnO4 và dd NaOH trong 2 lọ mất nhãn ta dùng: A. giấy quỳ B. Fe3+ C. A, B đúng

  D. không cần dùng hóa chất
  56. Nhận biết Ca2+, Cu2+, Fe3+, CO32- bằng dung dịch A. Ca2+ B. CO2-3 C. OH- D. A, B đúng
  57. Dùng 1 thuốc thử để phân biệt NaCl và NaI

  A. Ag+ B. NO-3

  C. A, B đúng D. A,B sai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Vân

  Không dùng thuốc thử , hãy nhận biết Na2SO4 , MgSO4 , CuSO4 , Ba(OH)2 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Trần

  Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch  chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Anh Hưng

  Có dung dịch chứa các anion: CO32- và SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc

  Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch  chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hy Vũ

  Mọi người cho mình hỏi câu này với. Hiện tượng như nào ghi cchi tiết cho mình luôn nhé. Cảm ơn các bạn.

  Để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: Mg(NO3)2, NaNO3 , Fe(NO3)3 có thể dùng dung dịch:

  A. HCl  

  B. Qùy tím  

  C. NaOH  

  D. BaCl2

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
  Gửi câu trả lời Hủy

 

AMBIENT
?>