ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 40.1 trang 95 SBT Hóa học 12

Bài tập 40.1 trang 95 SBT Hóa học 12

Có các dung dịch không màu đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: ZnSO4, Mg(NO3)2, Al(NO3)3. Để phân biệt các dung dịch trên, có thể dùng

A. quỳ tím.    

B. dung dịch NaOH.

C. dung dịch Ba(OH)2.    

D. dung dịch BaCl2.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.1

 
 

Đáp án C

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.1 trang 95 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1