YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 223 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Một dung dịch chứa đồng thời các cation Ca2+, Al3+, Fe3+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Lấy một ít dung dịch, nhỏ vào đó vài giọt amoni thioxianat NH4SCN thấy dung dịch nhuốm màu đỏ máu ⇒ có Fe3+

Fe3+ + 3SCN → Fe(SCN)3 màu đỏ

Nhỏ từng giọt NaOH vào dung dịch thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu lẫn với kết tủa trắng, lọc lấy kết tủa, tiếp tục nhỏ NaOH thấy lượng kết tủa giảm dần, cuối cùng thì còn lại kết tủa nâu ⇒ có Al3+

Fe3+ + 3OH→ Fe(OH)3 màu nâu

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]-

Dung dịch sau khi lọc bỏ kết tủa đem axit hóa đến mõi trường pH từ 4 → 5 rồi nhỏ vào đó udng dịch (NH4)2C2O4 thấy có xuất hiện kết tủa trắng ⇒ có Ca2+

Ca2+ + C2O42- → CaC2O4\(^{\downarrow}\)

Vậy dung dịch ban đầu có Fe3+, Al3+, Ca2+

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 223 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON