ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 236 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 236 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có dung dịch chứa các anion NO3, CO32–. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết các phương trình hoá học.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 

Lấy một phần dung dịch, nhỏ từ từ HCl vào, dẫn khí thoát ra vào nước vôi trong và qua dung dịch brom thấy nước vôi vẩn đục còn dung dịch brom không đổi màu

⇒ khí thoát ra là CO2 còn trong dung dịch ban đầu có CO32-

Lấy một phần dung dịch khác thêm vào đó một lá đồng mỏng không thấy xảy ra phản ứng. Thêm rất từ từ dung dịch H2SO4 vào một phần khác cho tới khi thoát hết khí CO2, axit hóa dung dịch bằng H2SO4 rồi cho một lá đồng vào thấy có khí không màu bay ra và hóa nâu trong không khí ⇒ có NO3-

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

2NO không màu + O2 \(\rightleftharpoons\) 2NO2 màu nâu

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 236 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1