YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 236 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 4 tr 236 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có dung dịch chứa các anion SO32- , SO42-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch. Viết các phương trình hoá học.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 4

Nhỏ BaCl2 vào dung dịch cho tới khi lượng kết tủa không thay đổi nữa, lọc lấy kết tủa đem hòa tan bằng dung dịch HCl dư thấy:

  • Một phần kết tủa có màu trắng không tan trong axit mạnh ⇒ là BaSO4
  • Một phần kết tủa trắng tan trong axit tạo khí, dẫn khí qua dung dịch brom thấy dung dịch nhạt màu ⇒ khí là SO2 kết tủa là BaSO3 và dung dịch có SO32-

Ba2+ + SO32- → BaSO3 

BaSO3 + 2HCl → BaCl2 + SO2 + H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 236 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON