AMBIENT

Bài tập 40.3 trang 95 SBT Hóa học 12

Bài tập 40.3 trang 95 SBT Hóa học 12

Để phân biệt 2 dung dịch Na2CO3 và Na2SO3 có thể chỉ cần dùng

A. dung dịch HCl.    

B. nước brom.

C. dung dịch Ca(OH)2.    

D. dung dịch H2SO4.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.3

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.3 trang 95 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>