YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 3 tr 233 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Một dung dịch chứa đồng thời các cation Ba2+, NH4+, Cr3+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Lấy một ít dung dịch, nhỏ vào đó vài giọt kali đicromat thấy xuất hiện kết tủa màu vàng ⇒ có Ba2+

2Ba2+ + Cr2O72- + H2O → 2BaCrO4 + 2H+

Lấy một lượng dung dịch khác nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào, đặt trên miệng ống nghiệm một miếng giấy quỳ tím ẩm rồi quan sát:

+ Nếu có khí mùi khai bay ra làm xanh quỳ tím ẩm ⇒ có NH4+

NH4+ + OH- → NH3\(^{\uparrow}\) + H2O

                        NH3 mùi khai, làm xanh quỳ tím

+ Trong dung dịch xuất hiện kết tủa màu xanh và tan dần, khi nhỏ thêm NaOH ⇒ có Cr3+

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 \(^{\downarrow}\)xanh

Cr(OH)3 + OH- → [Cr(OH)4]

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON