YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 236 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 1 tr 236 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có 5 dung dịch hoá chất không nhãn, mỗi dung dịch nồng độ khoảng 0,1M của một trong các muối sau: KCl, Ba(HCO3)2, K2CO3, K2S, K2SO3. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể phân biệt tối đa mấy dung dịch?

A. 1 dung dịch.                                              

B. 2 dung dịch.

C. 3 dung dịch.                                              

D. 5 dung dịch.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng nhỏ trực tiếp vào mỗi dung dịch thì có thể phân biệt tối đa 5 dung dịch:

H2SO4 không phản ứng với KCl và K2SO3

H2SOphản ứng với Ba(HCO3)tạo kết tủa và có khí bay ra

Ba(HCO3)2 + H2SO→ BaSO4\(^{\downarrow}\) + 2CO2\(^{\uparrow}\) + 2H2O

H2SO4 tạo khí không màu mùi thối với K2S

H2SO4 + K2S → K2SO4 + H2S\(^{\uparrow}\) mùi trúng thối

H2SO4 tạo khí không màu, không mùi với K2CO3

H2SO4 + K2CO→ K2SO4 + H2O + CO2\(^{\uparrow}\)

Dùng dung dịch Ba(HCO3)2 đã nhận được cho vào 2 dung dich còn lại nhận ra K2SO4 vì có kết tủa, còn KCl thì không

Ba(HCO3)2 + K2SO4 → BaSO4\(^{\downarrow}\) + 2KHCO3

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 236 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON