ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 5 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 5 tr 233 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Một dung dịch chứa đồng thời các cation Fe2+, Al3+, Ni2+. Trình bày cách nhận biết sự có mặt từng cation trong dung dịch.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 5

 
 

Nhỏ dung dịch NH3 vào dung dịch thấy có hỗn hợp kết tủa trắng xanh. Lọc lấy kết tủa chia 3 phần bằng nhau:

  • Phần 1 để trong không khí thấy kết tủa dần chuyển sang màu nâu đỏ ⇒ trong hỗn hợp kết tủa có Fe(OH)2 và dung dịch có Fe2+

Fe2+ + 2NH3 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2NH4+

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3

  • Nhỏ vào phần 2 dung dịch NH3 cho tới dư, thấy có một phần kết tủa màu xan htan và tạo dung dịch có màu xanh ⇒ có Ni2+

Ni2+ + 2NH3 + 2H2O → Ni(OH)2\(^{\downarrow}\) xanh + 2NH4+

Ni(OH)2 + 6NH3 → [Ni(NH3)6]2+ màu xanh + 2OH-

  • Nhỏ vào phần 3 dung dịch NaOH, phần kết tủa màu trắng tan ra tạo dung dịch không màu ⇒ kết tủa tan ra là Al(OH)3 và trong dung dịch ban đầu có Al3+

Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4+

Al(OH)3 + OH- → [Al(OH)4]- 

 

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1