AMBIENT

Bài tập 40.5 trang 95 SBT Hóa học 12

Bài tập 40.5 trang 95 SBT Hóa học 12

Có các mẫu phân đạm sau: NH4Cl (đạm một lá), NH4NO(đạm hai lá), NaNO3 (đạm nitrat) và (NH4)2SO(đạm sunfat). Trình bày cách phân biệt các mẫu phân đạm trên.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.5

Hoà tan vào nước được các dung dịch.

Cho quỳ tím vào mỗi dung dịch. Dung dịch NaNO3 không làm đổi màu quỳ tím ; 3 dung dịch còn lại làm quỳ tím chuyển thành màu hồng nhạt.

Cho dung dịch BaCl2 vào 3 dung dịch còn lại. Dung dịch (NH4)2SO4 tạo kết tủa trắng.

Nhỏ dung dịch AgNO3 vào 2 dung dịch còn lại. Dung dịch NH4Cl tạo kết tủa trắng. Còn lại là NH4NO3.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.5 trang 95 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>