ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 233 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có 5 lọ chứa hoá chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01M): Fe2+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử KOH có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch?

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 1 dung dịch  

D. 5 dung dịch

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 48

 
 
  Fe2+ Cu2+ Ag+ Al3+ Fe3+
KOH \(^{\downarrow}\) trắng xanh chuyển sang nẫu đỏ \(^{\downarrow}\) xanh \(^{\downarrow}\) trắng \(^{\downarrow}\) trắng rồi tan \(^{\downarrow}\) nâu đỏ

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Vàng

  cho em hỏi những câu nhận biết này nên dùng gì mới đúng

  51 Để nhận biết ion Ba2+ ta dùng dd : A. NaCl B. KI C. H2C2O4 D. Na2S
  52. Để nhận biết ion Cu2+ ta dùng dd : A. dd BaSO4 B. bằng màu dd

  C. KNO3 D. KCl
  53. Để nhận biết ion Cl- ta dùng dd A. AgI B. AgNO3 C. KBr D. AgF
  54. Để nhận biết ion K2SO4 ta dùng dd: A. Ca2+ B. Ba2+ C. Ag+ D. A, B, C đúng
  55. Để nhận biết dd KMnO4 và dd NaOH trong 2 lọ mất nhãn ta dùng: A. giấy quỳ B. Fe3+ C. A, B đúng

  D. không cần dùng hóa chất
  56. Nhận biết Ca2+, Cu2+, Fe3+, CO32- bằng dung dịch A. Ca2+ B. CO2-3 C. OH- D. A, B đúng
  57. Dùng 1 thuốc thử để phân biệt NaCl và NaI

  A. Ag+ B. NO-3

  C. A, B đúng D. A,B sai

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1