YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao

Giải bài 2 tr 233 sách GK Hóa lớp 12 Nâng cao

Có 5 lọ chứa hoá chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch chứa cation sau (nồng độ mỗi dung dịch khoảng 0,01M): Fe2+, Cu2+, Ag+, Al3+, Fe3+. Chỉ dùng một dung dịch thuốc thử KOH có thể nhận biết được tối đa mấy dung dịch?

A. 2 dung dịch

B. 3 dung dịch

C. 1 dung dịch  

D. 5 dung dịch

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 48

  Fe2+ Cu2+ Ag+ Al3+ Fe3+
KOH \(^{\downarrow}\) trắng xanh chuyển sang nẫu đỏ \(^{\downarrow}\) xanh \(^{\downarrow}\) trắng \(^{\downarrow}\) trắng rồi tan \(^{\downarrow}\) nâu đỏ

⇒ Đáp án D

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 233 SGK Hóa 12 Nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON