AMBIENT

Bài tập 40.2 trang 95 SBT Hóa học 12

Bài tập 40.2 trang 95 SBT Hóa học 12

Để phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt, không dán nhãn: MgCl2, ZnCl2, AlCl3, FeCl2, KCl bằng phương pháp hoá học, có thể dùng

A. dung dịch NaOH.    

B. dung dịch NH3

C. dung dịch Na2CO3.    

D. quỳ tím.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.2

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.2 trang 95 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>