AMBIENT

Bài tập 40.7 trang 95 SBT Hóa học 12

Bài tập 40.7 trang 95 SBT Hóa học 12

Cho các chất rắn sau: NaNO3, CaCO3, BaSO4, Zn(NO3)2, Na2CO3. Chỉ dùng thêm tối đa hai hoá chất có thể phân biệt được các chất trên hay không ?

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40.7

Có thể dùng H2O và dung dịch HCl để phân biệt các chất

Dùng H2O:

+ NaNO3, Na2CO3, Zn(NO3)tan (I) 

+ CaCO3, BaSOkhông tan (II).

Cho dung dịch HCl vào (I): nhận ra Na2CO3 (có khí bay ra).

Lấy Na2CO3 cho vào hai dung dịch còn lại, dung dịch nào tạo kết tủa là dung dịch Zn(NO3)2.

Cho dung dịch HCl vào (II) : BaSO4 không tan, CaCO3 tan và có khí bay ra.

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40.7 trang 95 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AMBIENT
?>