YOMEDIA
NONE

Hỗn hợp X gồm Mg, Al, \(Al_2O_3\) và \(Mg(NO_3)_2\). Cho 8,38 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch hỗn hợp chứa a mol \(KNO_3\) và 0,69 mol \(KHSO_4\) thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hoà; 2,576 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm NO, \(N_2O\) và \(H_2\) có tỉ khối so với hiđro là 198/23. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,68 mol NaOH thu được 12,18 gam kết tủa và có 0,448 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp X là

A. 12,89%.

B. 16,11%.

C. 9,67%.

D. 3,22%.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nMg2+ = nMg(OH)2 = 0,21

  nNH4+ = nNH3 = 0,02

  nOH- = 2nMg2+ + nNH4+ + 4nAl3+ = 0,68

  —> nAl3+ = 0,06

  Dung dịch Y chứa Mg2+ (0,21), Al3+ (0,06), NH4+ (0,02), K+ (a + 0,69) và SO42- (0,69)

  Bảo toàn điện tích —> a = 0,07

  Bảo toàn khối lượng —> nH2O = 0,245

  Bảo toàn H —> nH2 = 0,06

  Đặt x, y là số mol NO và N2O

  —> x + y + 0,06 = 0,115

  m khí = 30x + 44y + 0,06.2 = 0,115.2.198/23

  —> x = 0,04 và y = 0,015

  nH+ = 4nNO + 10nN2O + 2nH2 + 10nNH4+ + 2nO

  —> nO = 0,03

  —> nAl2O3 = 0,01

  Bảo toàn Al —> nAl = 0,04

  —> %Al = 12,89%

    bởi Trịnh Lan Trinh 02/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF